Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.

Vispassen / lidmaatschap/ Dag en Weekkaarten


Voor vragen over de vispas sportvisserij bellen of mailen
Sportvisserij Nederland
tel. 0900 2025358
Mail: depoepenkolk@vispas.nl


Wordt nu online lid en ontvang de Vispas .

Vanaf nu is het mogelijk om hier online de Vispas te bestellen en daarmee kunt U direct gaan vissen.
Na betaling zijn Uw Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) en de lijsten van viswateren direct digitaal beschikbaar en kunt U meteen gaan vissen.

U dient hiervoor de VBL en uit de Landelijke & Federatieve lijst van Viswateren de pagina van de lijsten waarop de wateren staan die u wilt bevissen uit te printen.

Binnen twee weken ontvangt u de Vispas.  Bij de Wederverkopers  in de buurt kunt u de verschillende lijsten van viswateren ophalen op vertoon van uw geprinte VBL.

U bent hiermee lid van Hengelsportvereniging HSV "de Poepenkolk" tot wederopzegging. Opzeggen dient voor 1 oktober te gebeuren via een e-mail of brief naar uw vereniging.  

Opzegging via de penningmeester of secretaris per mail.

Let op, bij het invullen van automatische incasso ontvangt U jaarlijks een korting op Uw lidmaatschap.

 

Rekeninggegevens van HSV De Poepenkolk
BIC-code:RABONL2U
IBAN (rekeningnummer): NL35 RABO 0314762000.

 

Bestel de VispasVispas senioren 30,00
Inschrijfkosten 5,00
Extra vispas senioren 19,00
Junioren vispas met volledige bevoegdheid 14,00
Inschrijving junioren 1,00
Junioren lidmaatschap (1 hengel). 8,00
dagkaarten * 4,00
weekkaarten* 10,00
abonnement visblad 9,00

Verboden te vissen vanaf de steigers van de binnenhaven van juni t/m september.

* Met een dag of weekkaart mag niet gevist worden vanaf de gemeentelijke steiger langs het havenkanaal en de haven te Elburg, hier zijn regels waaraan men zich dient te houden.

Volg altijd het advies van de havenmeester strikt op