Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.


Bij de VISpas 2013 krijgen alle sportvissers een nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswtaren. Doordat heel veel federatief water, landelijk is ingebracht mag iedere visser met een VISpas in nagenoeg al het water vissen dat in de Lijst staat. Daarom is gekozen voor het uitgeven van één (dikke) editie. Om de wateren beter vindbaar te maken voor de gebruiker, is het boekje opgedeeld in de 7 federatiegebieden. Ieder gebied beingt met regiokaartjes met daarin aangegeven de gemeenten en de pagina nummers waar de wateren in die gemeente te vinden zijn. Het hoofdstuk begint met regionale, grotere wateren en dan komen de wateren per gemeente. Achterin het boekje staat een landelijke gemeente index zodat je ook direct op gemeente kunt zoeken.

 

Nieuwe indeling en Algemene voorwaarden

In de nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zijn uiteraard ook de nieuwe visserijregels verwerkt. Deze verruiming van de regels biedt meer sportvismogelijkheden voor vissers.

Veel bijzondere voorwaarden zijn landelijk afgestemd en gelden daarom landelijk. Om die reden zijn ze nu vooraan in het boekje opgenomen.

 

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel

Tenslotte zijn de wateren in de Lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen  (mits in bezit van de landelijke Nachtvistoestemming) of je er met drie hengels mag vissen  (mits in bezit van de Derde hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden . Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan. Een complete uitleg over het nachtvissen, de derde hengel en het gebruik van eens schuilmiddel vind je in dit infoblad.

De nieuwe Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 is hier te downloaden (pdf, 10Mb)

De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018 is hier te downloaden (pdf 8Mb)