Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.

..
Eerste zeelten uitgezet in de Veluwerandmeren

 

 

Op 14 juni zijn door Sportvisserij MidWest Nederland 245 zeelten (bijna 300 kg) uitgezet in het Veluwemeer. Dit is het eerste deel van de in totaal 750 kg zeelt die dit jaar zal worden uitgezet. In 2013 volgt nog eens 750 kg.

Met deze uitzettingen wil Sportvisserij MidWest Nederland, in samenwerking met Sportvisserij Nederland en de Visstand beheercommissie Randmeren, onderzoeken in hoeverre het uitzetten van zeelt kan bijdragen aan het verbeteren van de vismogelijkheden in de Veluwerandmeren voor de sportvisser. De belangrijkste vragen daarbij zijn; hoe groot is de overleving van de uitgezette zeelt en worden ze door sportvissers gevangen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten de vissen de komende jaren gevolgd kunnen worden. De uitgezette vissen zijn daarom door Sportvisserij Nederland allemaal gemerkt met een zogenaamde floytag. Dit is een felgroen sprietje nabij de rugvin met daarop een tweetal nummers; het telefoonnummer van Sportvisserij Nederland en een uniek identificatienummer. Door vangstmeldingen van sport- en beroepsvissers kunnen de zeelten individueel gevolgd worden, waardoor data wordt verkregen waarmee dan o.a. de groei, verspreiding en vangbaarheid bepaald kunnen worden.

Dus vis je wel eens op de Veluwerandmeren en vang je een gemerkte zeelt? Aarzel dan niet en meld je vangst! Vangstmeldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via het nummer op de floytag, maar worden bij voorkeur via email gestuurd naar: zeelt@sportvisserijnederland.nl. Vermeldt hierbij in ieder geval het identificatienummer op de floytag, de lengte van de vis en de vangstlocatie. Goedgekeurde meldingen worden beloond met een Sportvisserij Nederland cap of de Veldgids Nederlandse Zoetwatervissen.