Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.

Het wintervisseizoen in de haven is weer op komst, dit trekt ieder jaar weer veel oudere en jongere vissers aan.
Vaak vist de oudere garde op voorn, de jeugd houd het op roofvis, zoals baars, roofblei ,snoek en snoekbaars.
Dit stukje is voor iedereen,ook voor de jeugdige vissers:

In de haven gelden bepaalde regels voor het vissen op roofvis. Tijdens het vissen op snoek of snoekbaars is het verplicht een schepnet, onthaakmat en onthaaktang bij je te hebben.
Heb je deze niet bij je dan word je weggestuurd.Bij herhaling kan de vispas worden ingenomen. Voor het vissen op baars geld dat bij een vis groter dan 30 cm een onthaakmat dient te worden gebruikt.

Het zogenaamde “dreggen” is ten strengste verboden!

Bij het dreggen word een lood montage samen met een dreg op een lijn gemonteerd waarbij deze door de haven word getrokken of gerukt, met vaak een valshaken als gevolg.(de voorn of brasem word hierbij in de rug of buik gehaakt)
De vis loopt hierbij een blijvende beschadiging op . dit zogenoemde “dreggen” word dan ook met ingang van dit jaar hard aangepakt.
bij constatering word de vispas ingenomen en is het vissen in de haven voor het seizoen niet meer toegestaan.(bij herhaling word je geroyeerd als lid)
Ook word de BOA ingelicht, die hiervoor kan bekeuren(130 euro)

Verder is het ten strengste verboden je op de boten te begeven, deze boten zijn niet ons eigendom. Ga dan vissen waar geen boten liggen.

Ten slotte, volgens de regels van sportvisserij Nederland geld dat je maximaal 10 aasvisjes groter dan 15 cm mee mag nemen,deze regel geld dus ook bij ons in de haven!

Op al deze regels wordt dit seizoen veel gecontroleerd!

We wensen iedereen een visrijk winterseizoen toe