Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.

..
Ledenadministratie

Zoals eerder in een nieuwsbrief vermeldt, wordt de gehele ledenadministratie van HSV De Poepenkolk uitgevoerd door het Servicebureau Ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. 

Voor 1 oktober van het lopende jaar dient men het lidmaatschap op
te zeggen.

Voor al uw lidmaatschapzaken zoals verhuizingen, opzeggingen, overlijden, verkeerde gegevens, geen vispas ontvangen, geen rekening ontvangen, automatische incasso's, etc. kunt u bij hen terecht op de volgende wijze: 
via email:  depoepenkolk@vispas.nl  of via telefoonnummer: 0900-2025358.
Raadzaam is als u reageert uw vispasnummer (laatste 4 cijfers van het lange nummer op uw vispas) te vermelden of bij de hand te hebben, en noem / vermeld de naam van uw vereniging De Poepenkolk of noem / vermeld ons verenigingsnummer 410. En natuurlijk uw NAW gegevens.
Let op: betaalt u per acceptgiro, dan kan tussen betalen en het ontvangen van de vispas ca. 4 weken zitten