Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.
Nachtvispas

Per 1 oktober 2012 moet men voor het nachtvissen toestemming hebben van de visrechthebbende. Het nachtvissen is dan het hele jaar toegestaan.

De wateren waarvan wij visrechthebbende zijn ligt veelal in bewoond gebied.

Om overlast te voorkomen en om beter te kunnen handhaven hebben we besloten om voor ons water een eigen Nachtvispas te verstrekken. Deze pas is te verkrijgen bij onze verkooppunten. Let wel. Het nachtvissen geldt niet voor de Goorkolk. Dit is natuurgebied en hier mag in opdracht van Staatsbosbeheer na zonsondergang en voor zonopgang niet gevist worden.

 

Kampeermiddelen plaatsen verboden.

De regels over het gebruik van een tentje of ander schuil- of kampeermiddel zijn op

1 oktober 2012 niet veranderd. Het is nog altijd de bevoegdheid van de gemeente om dit te regelen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De APV staat op de website van de gemeente Elburg.

Hoofdstuk 4, Afdeling 5, art 4:17, 4:18 en 4:19 van de APV gaat over kamperen buiten kampeerterreinen.

Art 4:18 pnt 1: het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

Art 4:18 pnt 3: Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.