Welkom bij H.S.V. "de Poepenkolk"

Sportvisserij Nederland is de landelijke vereniging die (inter)nationaal de sportvisserijbelangen behartigt. Met veel expertise, grote inzet, betrokkenheid en een uitgebreid netwerk van relaties op het gebied van recreatie-, natuur- en waterbeheer.

Jaarverslag Hengelsportvereniging
"De Poepenkolk"

 

 

                   Jaarverslag secretaris 2015

 

 

Bestuur

In 2015 zijn er 9 bestuursvergaderingen geweest.  Er zijn vergaderingen en thema-avonden bijgewoond van Sportvisserij NL en Sportvisserij MidWest NL. Er is overleg geweest met de gemeente over het gebruik van het nieuwe havenkantoor en de toiletten. Tevens is gevraagd een defibrillator bij of in het havenkantoor te plaatsen.

Dhr. Albouts is het afgelopen jaar lid geworden van de wedstrijdcommissie.

 

 

Huidige samenstelling bestuur en rooster van aftreden

 

Bestuurlid

Functie

2013

2014

201 5

2016

2017

2018

2019

1

E.v. Kolthoorn

Voorzitter/controleur

 

 

X

 

 

X

 

2

H. Kuipers

Secretaris/ 2e voorzitter

X

 

 

X

 

 

X

3

W. v d Hoek

Penningmeester

 

X

 

 

X

 

 

4

H. Menting

Jeugdcommissie

 

 

X

 

 

X

 

5

J. Bonhof

Alg best.lid/wedstrijdcom.

X

 

 

X

 

 

X

6

J. Wijnbelt

Jeugdbeg./controleur

 

 

X

 

 

X

 

7

A. Lokhorst

Alg. bestuurslid

X

 

 

X

 

 

X

8

M. Wolf

Jeugdcommissie

 

X

 

 

X

 

 

9

vacant

Alg. bestuurslid

 

X

 

 

X

 

 

 

Ereleden

Ereleden van onze vereniging zijn: dhr. G.J. Verwoert (per 260309) en dhr. J.C. Boot (per 180310).

Beide zijn helaas fysiek niet meer in staat te vissen.

 

Ledenbestand

                                             begin 2015     stand per  4 maart 2016

Leden met vispas:                          2321              2468

Leden met extra vispas:                   286                381

Leden met jeugdvispas:                   246                263

                                                       2853               3112

 

Jaarvergadering

Bij de algemene jaarlijkse vergadering in maart 2015 hebben 37 leden de presentielijst getekend waarvan 5 bestuursleden. Dit houdt in dat buiten het bestuur er 32 leden aanwezig waren. Zoals u wellicht weet krijgen de leden geen persoonlijk bericht maar wordt de datum van de ledenvergadering tijdig aangekondigd op onze website en in de huis aan huis krant.

 

 

Lustrum feest

Op 2 mei 2015 bestond de vereniging 65 jaar. In het verleden is afgesproken om eens in de 5 jaar het bestaan van onze vereniging te vieren met een feestelijke bijeenkomst voor seniorenleden.

Afgelopen jaar hebben we dit feest gehouden bij Restaurant De Haas. Onder het genot van een borrel en een Bourgondische maaltijd was het goed vertoeven op dit feest. Het optreden van een band met zang maakte de avond compleet. Er werd door menigeen dansje gemaakt.

                                                                                                                                      

Visstand beheer commissie

Sinds jaar en dag mocht de beroepsvisser volgens het quotum jaarlijks 96 ton brasem en 58 ton blankvoorn wegvangen uit het Veluwemeer en Drontermeer. Aangezien de visstand de afgelopen jaren behoorlijk is veranderd, wilde Sportvisserij MidWest Nederland dit quotum aanpassen aan de actuele

situatie. Na een langdurige discussie tussen beroep en sport is de knoop uiteindelijk doorgehakt door een speciaal hiervoor ingestelde geschillencommissie. Die kwam medio 2014 tot een advies om het quotum bij te stellen naar 17 ton brasem/kolblei voor het Veluwe- en Drontermeer en nul quotum voor het vangen van blankvoorn. De beroepsvisser op de meren spande hier een kort geding tegen om de verlaging van het quotum ongedaan te maken. Dit verloor hij, waarna hij een bodemprocedure tegen Sportvisserij MidWest Nederland instelde. In de rechtszaak werd de beroepsvisser wederom in het ongelijk gesteld door de rechter.

 

Prijsuitreiking

Tijdens de algemene vergadering 2015 zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van diverse wedstrijden. Ter herinnering de eerste 3 van het algemeen clubkampioenschap en van de competities.

 

Algemeen clubkampioen

1  E. v Kolthoorn

2  T. v Brummen

3  L. de Zwart

 

maatse vis gracht zat     maatse vis gracht do     gew com. strekdam      gew com .dag wedstrijd

1  E. v Kolthoorn            1  J. Hofmeijer                 1 E. v Kolthoorn                1 ?.  Olthuis

2  L. Zwart                    2  L. Zwart                     2 J. Broekhuizen          2 E. v Kolthoorn

3  T.v Brummen            3  E.v Jole                       3 T.v Brummen                3 A. Elskamp

 

Uitslag jeugdcompetitie 2015

 Cat. A (13 t/m 16 jaar)                      Cat. B ( 9 t/m 12 jaar)             Cat. C ( t/m 8 jaar)

1  Gerrit Karzijn                                  1  Gerrit Pollinder                    1 Mark v Hoek       

2  Jelle v Norel                                    2  Pedro v d Vegte                    2  Gerjan Pollinder

3  Roy Plender                                     3  Lennart v d Weijden           3  Mart Steenbergen

 

De prijzen voor de jeugd zijn op 7 juli uitgereikt.

De bekers voor de wedstrijd zijn aangeboden door installatiebedrijf van Norel uit Oosterwolde.

Mede sponsor Jumbo supermarkt.    

 

Doodaas wedstrijd                                      Streetfishwedstrijd

1 Tom Visser                                              1 Sander Wolf

2 Tristan v d Hoorn                                    2 Rhino Bakker

3 Lars Blokland                                          3 Jello v Norel

 

 Hoofdsponsor doodaas wedstrijd Gardenbroek (waardebonnen).

Verdere sponsoren waren: FOX RAGE, Zunnebeld hengelsport uit Zwolle, Wim Wolf grondwerken uit Elburg, Elburg Bandencenter, vishandel het Bottertje en de Haas partycentrum.

 

Hoofdsponsor streetfishwedstrijd: Berben uit Nunspeet.

Verdere sponsoren waren Gardenbroek en FOX RAGE.

 

Met jeugdleden is er gevist in Lelystad, bij Tom’s Creek en zijn er feederwedstrijden gehouden.

Ter afsluiting van het zomerseizoen is er een middag gevist op forellenpark de Haere in Doornspijk. De wedstrijden voor 2016 van alle jeugdcategorieën staan vermeld op de wedstrijdkalender. Ook is er een facebook pagina HSV de Poepenkolk, waar allerlei visnieuwtjes opstaan, alles wat betrekking heeft op de jeugd, bijzondere vangsten en uitslagen.

                                                                                                                           vervolg zie volgend blad

Verkoopadressen van onze visdocumenten

Bij de onderstaande wederverkopers kunnen voor het jaar 2016 de visdocumenten aangeschaft worden: Gardenbroek Veevoeders BV te Oostendorp,  Boekhandel v. d. Pol te Elburg, Fa. Gebr. Deetman Touwslagerij te Elburg, Faunaland Berben te Nunspeet en Fa. Hardenberg te Doornspijk.

Ook kan men via onze website online lid worden.

 

Internet

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen binnen onze vereniging, zie dan onze website www.poepenkolk.nl welke door dhr. Reezigt actueel wordt gehouden. Tevens hebt u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen voor de verkoop van uw hengelsportartikelen.

 

Teletekst van Locale Omroep Elburg

Sinds april 2009 beschikken we over drie eigen pagina's teletekst op de LOE onder blz. 960.

Dhr. Reezigt vermeldt wekelijks hierop de uitslagen en houdt de standen bij van de verschillende wedstrijden.

Namens het bestuur wens ik u een aangenaam en succesvol visseizoen 2016/2017 toe.

 

 

 

De secretaris